Link Arkitektur

LINK ARKITEKTUR
– Havneparken A6

«Tomtens urbane beliggenhet med utsikt over Gandsfjorden, midt i Sandnes sentrum, danner utgangspunkt for et prosjekt med et enormt potensial.»

Vi har derfor utformet vårt prosjekt med fokus på å skape boliger som nyter godt av havutsikten og de gode solforholdene, samtidig som prosjektet har attraktive næringslokaler og publikumsrettede virksomheter som danner et spennende urbant miljø.

Prosjektet består av to L-formede volumer som danner en skulpturell bykarré. Byggets avrundede hjørner skaper en vakker form. Det blir ett næringsbygg på tre etasjer og ett boligbygg på åtte etasjer. Byggene får en felles 1. etasje som stort sett består av publikumsrettet virksomheter. Et «smau» på tvers åpner opp for kommunikasjon ned til sjøen gjennom bygget.

Smauet vil få en sirkulær åpning opp til felles uteområde i 2. etasje. Uteområdet er felles for leilighetene og ligger vind-skjermet og solfylt mellom de to byggene.

Det tre etasjes bygget vil bestå av kontor/forretning/tjenesteyting, og det åtte etasjes bygget vil få leiligheter fra 2. – 7. etasje med private hagestuer og terrasser i 8. etasje. En liten del av 2. etasje vil bestå av kontor/forretning/tjenesteyting.