Området

omraadet-main

Sandnes beste adresse

Bo i øyeblikket – på den beste adressen i regionen. Umiddelbart ved bryggekanten og midt i byen. Det er en spennende bydel som vokser fram i Sandnes sentrum. Ovalens spennende arkitektur skaper et nytt signalbygg i Sandnes nye bydel Havneparken – som klart blir en signalbydel.

Ovalen ligger helt ved sjøkanten og alle leilighetene er gjennomlyste med sjøutsikt, og balkong med gode solforhold mot sør/vest.

Havneparken Sandnes regnes blant landet mest spennende og storslagne byutviklingsprosjekter. Her kommer det nye forretninger, restauranter, kontorer, boliger og hotell. Havnen i Sandnes blir endelig åpnet opp, Sandnes Havn flytter sin aktivitet til Somaneset. Industri viker vei for direkte tilgang til brygger, sjøsprut, kultur og restauranter. Til rekespising på bryggekanten med fjorden og fjellene der foran som fantastiske kulisser.

Ovalen boligprosjekt eies av Base Property og Ineo Eiendom. Det elegante bygget skal realiseres på den såkalte A6-tomten i Havneparken, like ved Havnespeilet. Havnespeilet var i 2016 det første trinnet i den estetiske transformasjon av Sandnes havn. Her holder Sandnes Sparebank og restauranten Mondo hus i dag. Det nye rådhuset i Sandnes blir også nabo av Ovalen. Med omlegging av hovedvei, nye underganger og bilfrie gater og underjordiske parkeringsanlegg vil infrastrukturen tilrettelegges for livsnytere.